Condicions Legals

Condicions legals

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CLIENTS/USUARIS - HIDROBAL

 

HIDROBAL l’informa del tractament que realitza de les dades personales que vostè facilita d’una forma breu, senzilla i clara. Per això, posa a la seva disposició un resum de la seva Política de Privacitat i el text complet, adaptat a la nova normativa de protecció de dades, el pot consultar a www.hidrobal.net

 

Responsable del tractament

 • HIDROBAL, GESTIÓN DE AGUAS DE BALEARES, S.A.U (en endavant HIDROBAL), amb domicili social al carrer Alacant, 30, Polígon Son Bugadelles de Santa Ponça, 07180 Calvià,  i CIF número A-66098435.

Delegat de Protecció de Dades

 

 • Correu electrònic: dpo.es@suez.com
 • Correu postal: Passeig de la Zona Franca 48, Planta 6, (08038) Barcelona, a la atenció de la Delegada de Protecció de Dades d’ HIDROBAL
 • El Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) d’ HIDROBAL es troba a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte en relació al tractament que realitzem de les seves dades personals.

Finalitats del tractament

 

Visitants de la pàgina web

Si visita la nostra web sense ser titular d’una pòlissa de subministrament, recollirem les dades que ens faciliti voluntàriament a través dels diferents formularis/e-mails de contacte amb la finalitat d’atendre la petició o consulta que realitzi. Recordi que la nostra pàgina web utilitza cookies (Consulti la Política de Cookies a https://www.hidrobal.net/politica-de-cookies )

Usuaris de l’ oficina virtual

A més de les finalitats anteriors, si vostè és client/usuari de l’oficina virtual, podem utilitzar les seves dades per:

 • Subministrar el servei d’aigua que ha contractat.
 • Tramitar i resoldre possibles incidències que es produeixin en el subministrament d’aigua.
 • Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, etc.).
 • Facilitar-li informació sobre el seu consum d’aigua.
 • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes relacionades amb el subministrament d’aigua, mentre duri la vigència del seu contracte.
 • Gestionar l’accés i utilització de l’oficina virtual.
 • Realitzar enquestes no relacionades amb el servei per conèixer la percepció que té sobre HIDROBAL y sobre el seu Grup empresarial mentre duri el seu contracte i sempre que ens atorgui el seu consentiment.
 • Trametre-li informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa, als esdeveniment que organitza, o que organitzen tercers en relació a la gestió del servei que presta HIDROBAL, sempre que ens atorgui el seu consentiment.
 • Elaboració d’un perfil sobre vostè mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre gaudeixi del servei esmentat i  sempre que ens atorgui el seu consentiment.

 

 

Legitimació del tractament

 

 • L’existència d’un contracte signat amb vostè.
 • La normativa reguladora del servei d’abastament d’aigua potable, en la mesura que ens atribueix determinades funcions i obligacions que impliquen necessàriament el tractament de les seves dades personals.
 • L’Interès legítim de la companyia en detectar fuites, fraus, balanços hidràulics i estudis estadístics per a la millora del servei o disseny de noves funcionalitats..
 • El seu consentiment per a tractaments opcionals no relacionats directament amb els serveis que rep.

Destinataris de la informació

 

 • HIDROBAL compta amb  diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució dels serveis contractats.
 • Les seves dades podran ser cedides a entitats locals amb competència en la matèria.

Els seus drets

 

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar que es modifiquin o es suprimeixin, exercir el seu dret a la portabilitat, oposar-se a que realitzem perfils d’usuari amb la seva informació personal o demanar que limitem el tractament en la forma que expliquem en la Política de Privacitat a través del nostre web: www.hidrobal.net
 • Recordi que el consentiment que dóna per a tractar les seves dades amb finalitats addicionals (per exemple, enviament de publicitat) és sempre revocable.