Publicador de contenidos

L’estreta relació entre la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua

 

 

El Dia Mundial del Medi Ambient és el principal vehicle de les Nacions Unides per fomentar la sensibilització i l'acció a nivell mundial per a la protecció del medi ambient. Cada any l’ONU tria una temàtica i enguany el tema és la biodiversitat. Esdeveniments recents com els incendis forestals sense precedents a Brasil i Austràlia, la invasió de llagostes que va arrasar l’est d’Àfrica i ara la pandèmia de la COVID-19, demostren la relació inextricable entre els humans i les xarxes de la vida en les quals vivim. La biodiversitat és la base sobre la qual se sustenta la nostra forma de vida. La biodiversitat ens proporciona salut, aigua, aliment, combustible i els recursos vitals de què depèn la nostra existència, tal com queda recollit al Conveni de Biodiversitat Biològica.

La major part de les empreses depenen directa o indirectament, en algun punt de la seva cadena de valor, dels ecosistemes i els serveis que aquests proporcionen. I a les empreses de gestió del cicle de l’aigua, aquesta relació és molt més estreta.

La importància de la cobertura forestal

Un estudi realitzat a Amèrica del Nord va concloure que per cada 10% d’augment de la cobertura dels boscos en una àrea de captació d’aigua, les despeses de tractament d’aigües es reduïen aproximadament en un 20%. Això succeeix perquè la cobertura forestal incrementa la seguretat del subministrament i, a més a més, ajuda a reduir els contaminants que hi ha a l’aigua.

La pèrdua de biodiversitat als ecosistemes

El ritme de pèrdua de biodiversitat a nivell mundial és actualment mil vegades superior al ritme natural i no s’alenteix. Això suposa una degradació accelerada dels serveis que ens proporcionen els ecosistemes i que garanteixen el nostre benestar.

Sense entrar a detallar les principals causes de la pèrdua de biodiversitat, cal recordar que és una conseqüència de la major part dels problemes ambientals actuals i que, per tant, és important avançar cap al desenvolupament sostenible, un model de desenvolupament capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions.

Quin paper tenim les operadores del cicle integral de l’aigua en la preservació de la biodiversitat?

En primer lloc, hem d’incorporar la biodiversitat en la gestió actual del servei. A Hidrobal impulsem models respectuosos i responsables amb el clima i l’entorn, a través de la implantació de solucions basades en la natura, tant en l’àmbit urbà com en espais d’interès natural, per tal de preservar la biodiversitat de les instal·lacions i els serveis ecosistèmics que es generen.

Hem dut a terme una diagnosi de biodiversitat de les instal·lacions que gestionem en espais sensibles. Aquesta actuació era un compromís establert en el nostre Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible. Un altre dels objectius establerts en aquest pla, és l’eliminació de l’ús de fitosanitaris i plaguicides en totes les instal·lacions que operem així com el control d’espècies invasores abans del 2021.

Durant el 2018, vam implantar el programa de voluntariat corporatiu BiObserva, a través del qual personal voluntari de les plantes recullen dades d’observació d’aus vistes a les estacions de depuració d’aigües residuals de Maó- Es Castell, Sant Lluís i Es Mercadal. La informació obtinguda pel projecte permet analitzar les dades i desenvolupar bioindicadors; a més, també s’utilitza en el plantejament i seguiment de mesures de millora ambiental de les pròpies instal·lacions. El projecte s’està desenvolupant amb la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), i a Menorca s’està implantant amb la participació de la Societat Ornitològica de Menorca. En aquest mateix àmbit, participem el proper mes d’octubre al II Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana, que tindrà lloc a Menorca entre els dies 10 i 12 d’octubre.

Aquest any, a més, estem desplegant el programa “STOP-invasores” pel control d’espècies invasores de les instal·lacions del cicle de l’aigua que gestionem. La introducció d’espècies exòtiques invasores en el medi ambient ha estat assenyalada per l’ONU com la segona causa mundial de pèrdua de biodiversitat.

A Hidrobal creiem que a mig termini s’ha d’anar cap a un model de gestió del cicle de l’aigua on no només s’operin les infraestructures, sinó que es gestioni conjuntament la infraestructura i el seu entorn natural d’influència, per tal de garantir i potenciar els serveis que els ecosistemes estan proporcionant al cicle de l’aigua.