Sostenibilidad ambiental

Reforzando la economía circular y la sostenibilidad

Reforzando la economía circular y la sostenibilidad
 

Hemos establecido compromisos firmes y cuantificables a nivel Grupo dirigidos a reforzar el modelo de economía circular y sostenibilidad ambiental en toda nuestra actividad.

Objetivos Sostenibilidad Ambiental

Imagen representativa luchar contra el cambio climático

Luchar contra el cambio climático

Nos hemos propuesto alcanzar un 90% de reducción de emisiones de CO2 derivadas de nuestro consumo eléctrico.

Imagen representativa preservar el agua como fuente de vida

Preservar el agua como fuente de vida

Queremos reducir el equivalente al 20% del consumo de agua por habitante mediante soluciones dirigidas a la reutilización y la minimización de pérdidas en la red.

Imagen representativa alcanzar la autosuficiencia energética

Alcanzar la autosuficiencia energética

Re-definición de nuestras plantas de tratamiento en biofactorías que permiten, además de tratar el agua recuperando la vida biológica de los ríos y mejorando la salud de las personas, ser generadoras de energía y recursos para otros sectores industriales. 

Imagen representativa proteger los espacios naturales

Proteger los espacios naturales

Por ello, hemos incorporado el compromiso de preservar  y recuperar la biodiversidad en el 100% de nuestras instalaciones en espacios sensibles.

Imagen representativa trabajar con proveedores sostenibles

Trabajar con proveedores sostenibles

Nos hemos comprometido a seleccionar al 100% de nuestros proveedores estratégicos teniendo en cuenta criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social y medioambiental. 

Vídeo economia circular HIDROBAL

 

 

 

 

 

 

 

  • Economia Circular

    Consumim més recursos dels que la Terra renova de forma natural, cosa que esgota les reserves disponibles de matèries primeres i contamina els ecosistemes. Actualment, la forma més comuna de produir és a partir d'un sistema lineal, d'on extraiem la matèria per fabricar nous productes, cosumir-los i finalment rebutjar-los. Durant molt de temps hem actuat com si els recursos fossin infinits. Però la realitat és que el rescursos són escassos i limitats. Davant el desafiament que el canvi cimàtic i l'augment demogràfic suposen per a la humanitat, l'economia circular és la resposta per a un creixement sostenible. L'objetiu de l'economia circular és allargar la vida dels productes i recursos perquè es mantinguin en l'economia tant de temps com sigui possible, i es generin així els mínims residus. L'aigua és un recurs escàs i té un paper clau en la nostra vida. Des de Sorea apliquem models d'economia circular a la gestió de l'aigua, que en n'assegurin la disponibilitat per a generacions futures. Com ho fem? Promovem el consum responsable de l'aigua en llars, indústries i agricultura. Així, minimitzem les pèrdues d'aigua, gràcies a la nostra teconologia i la gestió intel·ligent, perquè no es malbarati ni una gota. Convertim els residus generats en les obres de reparació de les infraescturres en nou material reblert, disminuint iaxí l'excavació de noves pedreres. Extraiem energia a partir de la força de l'aigua i convertim les nostres depuradores en biofactories, que trasformen la matèria orgànica de l'aigua residual en energia i calor. Aquest procés ens permet ser autosuficients. Reutilitzem l'aigua neta que produïm a les depuradores per a la neteja de carrers, usos indstruials i el reg de cultius i jardins. Transformem els residus que es separen en el procés de depuració en recursos, que serveixen com a adob i compost per a agricultura i jardineria. Totes aquestes accions no són plans per al futur. Ja són una realitat. Estem compromesos amb la cura dels recursos naturals a través de l'economia circular. Hidrobal, cuidaem l'aigua, et cuidem a tu.