Control de la qualitat de l’aigua

Control qualitat de l'aigua

Cuidem la qualitat de la teva aigua

Garantir la qualitat de l'aigua és el nostre principal objectiu

 

Hem desenvolupat un Pla de Control Analític Anual consensuat amb l'Autoritat Sanitària, en el qual s'estableix la freqüència de les anàlisis i els diferents paràmetres a analitzar, assegurant el total compliment de la legislació (Reial Decret 140/2003 que regula criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i programes de vigilància sanitària).

A HIDROBAL treballem per garantir la salubritat, qualitat i netedat de l'aigua. Per això, complim amb tots els requisits higiènic-sanitaris establerts per la legislació vigent, amb la finalitat de protegir la salut de les persones.

Totes les analítiques es realitzen en laboratoris externs certificats, i això garanteix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment introduïts en el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC).

Publicador de continguts

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

Anàlisi en continu

Així mateix, disposem de sistemes de control en continu, que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu indicadors de qualitat de l'aigua tals como el clor residual, el pH, la conductivitat i la terbolesa, etc.

Aquests controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de Control de Qualitat de l'Aigua Potable pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum.

Per a accedir al control de qualitat de l'aigua del teu municipi, contacta amb nosaltres.

 

Publicador de continguts

groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035
groupid: 2584035, currentGroupId: 2584035

Anàlisis

Paràmetres a analitzar

Anàlisis de control a la xarxa i dipòsits

Permet determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l'aigua

Anàlisis completa de la xarxa i dipòsits

Per a determinar els caràcters organolèptics, fisioquìmics, metalls, trihalometans, plaguicides, hidrocarburs aromàtics policíclics i caràcters microbiològics

Anàlisis completa a les captacions

Per a determinar els caràcters organolèptics, fisioquìmics, metalls, trihalometans, plaguicides, hidrocarburs aromàtics policíclics i caràcters microbiològics

Anàlisis de captacions

Per a determinar els caràcters organolèptics, fisioquímics, metalls i microbiològics de l'aigua captada sense tractar

Seguiment de paràmetres de clorurs

Seguiment d'elevada freqüència realitzat a les captacions per a determinar la intrusió salina de l'aigua del mar en els aqüífers

Seguiment de paràmetres de nitrats

Seguiment d'elevada freqüència realitzat a les captacions per a determinar la contaminació de l'aqüífer per nitrats procedents de l'activitat agrícola i ramadera