Dades significatives

Datos significativos

A HIDROBAL gestionem la teva aigua
 

A HIDROBAL gestionem el servei d'aigua potable de 20 municipis, en els quals distribuïm més de 18 milions de metres cúbics anualment a una població de més de 140.000 persones.

L’equip humà format per més de 80 persones compta amb la tecnologia més avançada i realitza una gestió adequada del coneixement per tal de donar resposta i adaptar-se a les necessitats de tots els nostres clients així com per dur a terme un ús sostenible dels recursos d’aigua disponibles.

 • Magnituds rellevants del 2018

  Magnitud  Valor
  Nº abonats 64.152
  Nº habitants 141.144
  Nº de municipis on gestionem el servei d'aigua potable 20
  Nº de municipis on gestionem el clavegueram 17
  Nº d'oficines d'atenció al client 10
  Km de xarxa d'aigua potable 873,86 km
  m3 d'aigua subministrada 18.267.218 m3
  Estacions de bombament d'aigua potable 30
  Estacions de bombament d'aigües residuals 47
  Km de xarxa de clavegueram 303 km
  m3 d'aigua depurada 3.200.176 m3
  Nº de dipòsits en explotació 57
  Capacitat total dels dipòsits 39.154 m3