Depuració

Depuració

Depuració de l'aigua

La depuració de les aigües residuals consisteix en l'eliminació de les impureses de l'aigua utilitzada. Aquest tractament el portem a terme a les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR). Allà, les aigües són sotmeses a un conjunt de processos per restituir les característiques de qualitat prevista abans de tornar-les al medi ambient en les millors condicions. Dins del marc de l'economia circular, a HIDROBAL tenim com a objectiu transformar progressivament les depuradores que gestionem en biofactories, és a dir, en instal·lacions on els residus que es generen esdevenen recursos que permeten l'autosostenibilitat econòmica, social i ambiental d’aquestes infraestructures.