Retorn

Retorn

Retorn al medi natural

En aquesta última fase del cicle, l'aigua depurada no reutilitzada es torna al riu o al mar mitjançant conduccions especials o emissaris submarins, tractant sempre de no alterar els sistemes naturals. Per HIDROBAL és fonamental garantir que l'aigua torna al medi natural en bones condicions.