Publicador de continguts

Les aigües subterrànies, la clau invisible davant el canvi climàtic

  • Hidrobal promou una gestió sostenible d’aquest recurs fonamental per al futur del planeta i de les persones.

Gairebé tota l’aigua dolça en estat líquid del món és invisible. Es troba oculta sota la terra en els anomenats aqüífers, uns jaciments subterranis que constitueixen la font de brolladors, rius, llacs i aiguamolls. Les aigües subterrànies permeten portar la vida fins i tot a les zones més àrides del planeta, on poden ser l’únic recurs hídric a l’abast de la població. Per això, constitueixen un tresor ocult per fer front als efectes cada vegada més devastadors del canvi climàtic.

El Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra el 22 de març, aquest any porta per lema “Aigües subterrànies: fer visible el que és invisible”. L'objectiu és prendre consciència sobre la importància de protegir-les, ja que constitueixen la base del subministrament d'aigua potable i dels sistemes de sanejament, i són un recurs natural bàsic per a l'agricultura, la indústria i tots els ecosistemes naturals. El canvi climàtic, amb sequeres cada cop més freqüents, augmenta el perill d'esgotament d'aquestes fonts subterrànies d'aigua, especialment a la conca mediterrània, una de les més afectades per l'escalfament global. A Espanya, la sequera ha provocat que les reserves d'aigua als embassaments es trobin actualment al voltant del 44 % de la seva capacitat, fet que suposa 15 punts menys que la mitjana dels últims 10 anys, segons les últimes dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Les aigües subterrànies constitueixen sovint l’única font per a l’abastament en petites poblacions. I, en municipis grans i mitjans, aporten aigua de forma regular als recursos superficials que ja disposen. La seva principal font de recàrrega és la pluja i la neu, que s'infiltren en aquests dipòsits naturals a través del sòl. Un dels riscos més grans a què fan front és la sobreexplotació, és a dir, quan s'extreu, a través de pous i altres sistemes, més aigua de la que es pot recarregar a través del cicle natural. Això és un problema que pot conduir a esgotar aquest recurs. A més, les aigües subterrànies poden estar contaminades per l'activitat humana, fet que obliga a processos de regeneració que són llargs i difícils. Altres vegades desconeixem la quantitat d'aigua subterrània que s'amaga sota els nostres peus, per la qual cosa desaprofitem un recurs hídric vital.

Gestió avançada i sostenible dels recursos hídrics

Hidrobal, amb més de 40 anys de trajectòria en la gestió de l'aigua i la salut ambiental a les Illes Balears, està compromesa amb la preservació de totes les fonts d'aigua, incloses les subterrànies. En aquest àmbit, aposta per una gestió avançada i sostenible a partir d’optimitzar l'extracció de recursos. A més, supervisa el risc de sobreexplotació i promou la recàrrega artificial dels aqüífers, fet que permet alleujar la pressió sobre els ecosistemes hídrics.

La dependència de la pluja i la pressió a la qual estan sotmeses aquestes captacions subterrànies fa que els pous requereixin un seguiment continu per al seu manteniment, rendiment i optimització. Per fer una gestió sostenible dels recursos hídrics, Hidrobal ha implementat un innovador Sistema de Gestió Avançada, anomenat AQUADVANCED® Well Watch, per controlar la disponibilitat hídrica de les captacions de Calvià en temps real. Amb el seguiment de les captacions d’aigües subterrànies a través de dades que es mostren en temps real per visualitzar la situació dels recursos de l’aqüífer, es pot controlar l’eficiència de la captació i el rendiment de l’extracció de l’aigua. L’objectiu és evitar pèrdues d’aigua i avaries, reduir l’afectació en la ciutadania en cas d’incidències o condicions meteorològiques canviants, així com millorar l’eficiència energètica i garantir un bon rendiment de l’explotació.

Gran part dels aqüífers d'Europa estan en mal estat degut a l’alta concentració de nitrats, causada principalment per l'ús de fertilitzants i productes fitosanitaris a les activitats agrícoles i ramaderes, fet que afecta la qualitat de les aigües subterrànies. A Balears, a més, la sobreexplotació dels aqüífers ha provocat la intrusió salina i, per tant, una elevada concentració de clorurs. Aquest és un problema comú a les zones costaneres i que el grup Agbar aborda des de fa anys a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, concretament al Baix Llobregat. L’aqüífer del delta del riu Llobregat és una reserva estratègica per a Barcelona i la seva àrea metropolitana en períodes de sequera. El seu ús intensiu per a fins industrials i per al consum humà va provocar una degradació general del sistema de l’aqüífer, fet que es va traduir en un descens en la capacitat d'emmagatzematge i en l'entrada d'aigua marina, la qual cosa ha posat en perill el subministrament a la zona. Per revertir la situació, es va construir una línia de pous per infiltrar aigua regenerada procedent de l’Estació de Regeneració d’Aigües (ERA) del Prat de Llobregat. La injecció d'aigua regenerada alimenta de manera sostenible l'aqüífer i actua com a barrera contra la intrusió salina.  

Un altre exemple és el projecte REMAR, la prova pilot per recarregar l'aqüífer de la comarca del Baix Camp (Tarragona) amb aigua tractada a l'estació depuradora d'aigües residuals de Cambrils. Aquesta iniciativa, que compta amb una subvenció del programa europeu LIFE, està liderada per Comaigua, companyia constituïda pel Consell Comarcal del Baix Camp i Sorea per a la gestió del cicle de l’aigua. Per fer front a l'escassetat d'aigua, el projecte té l’objectiu de retornar, en unes condicions òptimes, l’aigua al seu medi per recarregar l’aqüífer a través d’un procés natural. Amb una pionera tecnologia anomenada Managed Aquifer Recharge, una part de l'aigua tractada a la depuradora de Cambrils (400 m3/dia), després de passar tots els processos de tractament per a la seva depuració, es conduirà cap a dues basses artificials per infiltrar l'aigua en l'aqüífer per a la seva regeneració. El projecte REMAR utilitza una tecnologia neta i innovadora, i instal·larà una capa reactiva, formada per materials naturals i situada al fons de les dues basses per afavorir l'eliminació de contaminants emergents, patògens, gens resistents als antibiòtics i microplàstics, entre altres. 

Aquesta capacitat d’innovació del grup Agbar, en aliança amb administracions, universitats i socis tecnològics, permet posar en pràctica solucions que milloren la vida de la ciutadania i la salut del planeta, amb l’objectiu de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L'aigua invisible és més valuosa que mai. La nostra missió és protegir-la.